ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี่อันเซียง

YEE AN SIANG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502005019
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/9/2502 พ.ศ. (64 ปี 6 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
28/9/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 76 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ