ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮงย่งกี่

HENG YONG KEE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501001796
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/4/2501 พ.ศ. (66 ปี 12 วัน ที่แล้ว)
10/4/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 30,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 375 ถนนตรอกข้าวสาร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ