บริษัท เอส.พี.อี.พลาสติก จำกัด

S.P.E. PLASTIC CO., LTD.

บริษัท บริษัท เอส.พี.อี.พลาสติก จำกัด (ID: 0105536050272) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 29/4/2536 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 45,47,49,51,53,55 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 44 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105536050272
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
29/4/2536 พ.ศ.
(31 ปี 2 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
29/4/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง