ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานยางเซ้าท์อิ๊สท์

SOUTH EAST FOAM RUBBER MFG. LTD. PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499001577
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/8/2499 พ.ศ. (67 ปี 9 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
21/8/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1050 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 22199 การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น