ห้างหุ้นส่วนสามัญ ผลิตภัณฑ์ยางทวีวัฒน์

THE TAVIWAING RUBBER WORK REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ผลิตภัณฑ์ยางทวีวัฒน์ (ID: 0102498003095) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 15/9/2498 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 115 ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ กิจการหลักคือ การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102498003095
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
15/9/2498 พ.ศ.
(68 ปี 9 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
15/9/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง