ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงสุวรรณอุตสาหกรรม

SANG SUWAN INDUSTRY LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงสุวรรณอุตสาหกรรม (ID: 0103504006420) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 6/10/2504 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 723 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103504006420
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
6/10/2504 พ.ศ.
(62 ปี 9 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
6/10/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง