บริษัท เรสซิเด้นซ์ แพลนนิ่ง จำกัด

RESIDENCE PLANNING CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535121591
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/8/2535 พ.ศ. (31 ปี 9 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
31/8/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 39/138 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า