ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งง้วนฮง

TANG GUAN HONG LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งง้วนฮง (ID: 0103503000274) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 15/1/2503 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 285 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกด้ายและผ้า มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103503000274
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
15/1/2503 พ.ศ.
(64 ปี 5 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
15/1/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
47511 การขายปลีกด้ายและผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง