บริษัท จุฬาภา จำกัด

CHURAPHA COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535052476
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/3/2535 พ.ศ. (32 ปี 2 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
23/3/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 19 ซอยนาคนิวาส 42 แยก 3 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค