บริษัท ทวนอินเตอร์แนชั่นเนิล จำกัด

THUEN INTERNATIONAL CO., LTD.

บริษัท บริษัท ทวนอินเตอร์แนชั่นเนิล จำกัด (ID: 0105530018512) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 20/4/2530 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 82/1 ซอยเจริญมิตร ถนนเอกมัย แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105530018512
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
20/4/2530 พ.ศ.
(37 ปี 3 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
20/4/1987 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง