ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉ.เซียมเฮงหมง

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉ.เซียมเฮงหมง (ID: 0103504008937) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 21/12/2504 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 27/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น มีทุนจดทะเบียน 300,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103504008937
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
21/12/2504 พ.ศ.
(62 ปี 6 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
21/12/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
300,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง