ห้างหุ้นส่วนจำกัด โง้วล้งเส็ง

NGOW LONG SENG LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โง้วล้งเส็ง (ID: 0103505000701) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 26/1/2505 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1466 ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น มีทุนจดทะเบียน 50,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103505000701
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
26/1/2505 พ.ศ.
(62 ปี 5 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
26/1/1962 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
50,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง