ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์แสง

VONG SANG LLTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504003277
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/6/2504 พ.ศ. (62 ปี 10 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
19/6/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 70,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 10/23 หมู่ที่ 11 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงบางซื่อ* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น