ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครไทยวานิช

NAKORNTHAI VANICH LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครไทยวานิช (ID: 0103504006349) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 5/10/2504 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 307-309 เลขที่ 67-78 ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น มีทุนจดทะเบียน 600,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103504006349
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
5/10/2504 พ.ศ.
(62 ปี 9 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
5/10/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
600,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง