บริษัท ยูเนียนแมคแคนิคส์ จำกัด

UNION MECHANICS CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105526011665
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/3/2526 พ.ศ. (41 ปี 1 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
23/3/1983 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,240,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 83/8 หมู่ที่ 6 ถนนบางบอน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 28219 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในทางการเกษตรและการป่าไม้ (ยกเว้น แทรกเตอร์ที่ใช้ในทางการเกษตรและงานป่าไม้)