บริษัท กิจกษิต จำกัด

KIJKASIT COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105544091675
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/9/2544 พ.ศ. (22 ปี 8 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
19/9/2001 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 4 ซอยคู้บอน 31 แยก 2 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 28219 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในทางการเกษตรและการป่าไม้ (ยกเว้น แทรกเตอร์ที่ใช้ในทางการเกษตรและงานป่าไม้)