บริษัท เนาวมิตร จำกัด

NAVAMIT COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105522016409
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/8/2522 พ.ศ. (44 ปี 8 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
30/8/1979 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 450,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 27/1 สุขุมวิท 33 (ซอยแดงอุดม) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า