ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต่างเมือง

TANG MUANG LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103533031836
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/11/2533 พ.ศ. (33 ปี 7 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
9/11/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 32 ถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า