ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที ดับบลิว พี เอ็กซปอร์ต

T W P EXPORT LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103533027693
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/10/2533 พ.ศ. (33 ปี 8 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
1/10/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 49/16-17 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า