ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนกรุ๊ป เซ็นเตอร์ เซอร์วิส

GREEN GROUP SERVICE LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103533028631
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/10/2533 พ.ศ. (33 ปี 8 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
10/10/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 261/145 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ* เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า