ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิลค์เบิร์ก

SILK BURGH LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103533028657
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/10/2533 พ.ศ. (33 ปี 8 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
10/10/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 495,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 110/21 ซอยพัฒนสิน ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า