ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.เอ็น คอนโทรล

S.T.N. CONTROL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103548009360
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/3/2548 พ.ศ. (19 ปี 2 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
3/3/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 21/70 หมู่ที่ 9 ถนนรามอินทรา 34 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 22112 การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยางล้อ