ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิระพรพาณิชย์

JIRAPORN PANICH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103530003386
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/2/2530 พ.ศ. (37 ปี 3 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
5/2/1987 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 800/3 ซอย ส.ธรณินทร์ 8 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 22112 การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยางล้อ