ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินตแพร

JINTAPAIR LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103547025442
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/7/2547 พ.ศ. (19 ปี 11 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
14/7/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 106/211 หมู่ที่ 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ