ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูนทรัพย์ค้ากระสอบ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103517005753
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/3/2517 พ.ศ. (50 ปี 3 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
11/3/1974 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 223 ซอยปทุมคงคา ถนนทรงสวัสดิ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ