ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.ดี.โพรโมชั่น

TANA JUKKRID LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103517000336
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/1/2517 พ.ศ. (50 ปี 5 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
7/1/1974 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 88 ซอย 36 (นภาศัพท์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ