ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรพาแหอวน

BURAPHA FISHING NET LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103517004731
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/2/2517 พ.ศ. (50 ปี 3 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
26/2/1974 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 552 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ