ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวแหลมทองอุตสาหกรรมพลาสติก

NEW LEAM THONG INDUSTRIAL PLASTRIC LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103517008973
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/4/2517 พ.ศ. (50 ปี 2 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
11/4/1974 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 42 หมู่ที่ 2 ซอยจอมทอง 3 (ภาณุมาภรณ์) แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ