บริษัท การ์ตูน ซี.วี.ดิฟฟิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

CARTOON C.V.DIFFUSION (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท บริษัท การ์ตูน ซี.วี.ดิฟฟิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (ID: 0105535025959) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 14/2/2535 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1638/11-13 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกด้ายและผ้า มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105535025959
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
14/2/2535 พ.ศ.
(32 ปี 5 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
14/2/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
47511 การขายปลีกด้ายและผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง