บริษัท โนวา ปริ๊นท์ จำกัด

NOVA PRINT COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท โนวา ปริ๊นท์ จำกัด (ID: 0105535021252) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 7/2/2535 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 22 ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ* เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกด้ายและผ้า มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105535021252
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
7/2/2535 พ.ศ.
(32 ปี 5 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
7/2/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
วัตถุประสงค์
47511 การขายปลีกด้ายและผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง