บริษัท ไทยดีไซน์ การ์เม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

THAI DESIGN GARMENT INTERNATIONAL CO., LTD.

บริษัท บริษัท ไทยดีไซน์ การ์เม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ID: 0105535018839) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 3/2/2535 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 244,246 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกด้ายและผ้า มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105535018839
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
3/2/2535 พ.ศ.
(32 ปี 5 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
3/2/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
วัตถุประสงค์
47511 การขายปลีกด้ายและผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง