บริษัท วิเวียนไหมไทย จำกัด

VIVIEN THAI SILK COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท วิเวียนไหมไทย จำกัด (ID: 0105535020574) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 5/2/2535 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 99/190 หมู่ที่ 2 ถนนรามอินทรา แขวงจรเข้บัว* เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกด้ายและผ้า มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105535020574
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
5/2/2535 พ.ศ.
(32 ปี 5 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
5/2/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
47511 การขายปลีกด้ายและผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง