ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.สุริยะพาณิชย์ค้าข้าว

P. SURIYAPANICH KHAKHAW LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.สุริยะพาณิชย์ค้าข้าว (ID: 0103532005947) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 2/3/2532 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 200/193 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง* เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103532005947
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
2/3/2532 พ.ศ.
(35 ปี 4 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
2/3/1989 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง