ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัตุรโชคนำชัย การทอ

JATURACHOKNUMCHAI TEXTILE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103560012511
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/8/2560 พ.ศ. (6 ปี 9 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
23/8/2017 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 16/471 หมู่บ้าน ชัชวาลแฟคตอรี่เฮ้าส์ ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13121 การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ