ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปากน้ำกลาย

PARKNAM KLAI LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103507000678
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/1/2507 พ.ศ. (60 ปี 4 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
23/1/1964 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 927 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 02200 การทำไม้