ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ.เด็คคอร์เรชั่น

P.A. DECORATION LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103506002863
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/4/2506 พ.ศ. (61 ปี 1 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
12/4/1963 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 326/7-8 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า