ห้างหุ้นส่วนจำกัด คาเธ่ย์ เฮลท์ (ไทยแลนด์)

CATHAY HEALTH (THAILAND) LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103533024597
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/9/2533 พ.ศ. (33 ปี 9 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
3/9/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 900,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 2769 ถนนเพชรบุรี แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า