บริษัท น่ำฮงเซียงเงี๊ยบ จำกัด

NAM HONG CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105499000840
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/7/2499 พ.ศ. (67 ปี 9 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
24/7/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 800,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 734-738 ถนนวานิช 2 แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว