บริษัท ข้าวบางกอกสากลการค้า จำกัด

THE BANGKOK INTERNATIONAL RICE TRADING COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105500000402
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/4/2500 พ.ศ. (67 ปี 1 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
19/4/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 3 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว