ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.คิมไทยพาณิชย์

T. KIM THAI TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499001666
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/9/2499 พ.ศ. (67 ปี 9 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
3/9/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 20,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 82 ซอยท่ากลาง ถนนจักรเพ็ชร์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค