ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตังเต๊กฮวดจั่ง

TANG TECK HUAT CHANG LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตังเต๊กฮวดจั่ง (ID: 0103502003474) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 6/7/2502 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 840 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103502003474
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
6/7/2502 พ.ศ.
(65 ปี 13 วัน ที่แล้ว)
6/7/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง