ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์แนทชั่นแนล เอนเตอร์ไปรเซส

INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502002044
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/4/2502 พ.ศ. (65 ปี 2 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
16/4/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 49/21 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค