ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินร่วมเจริญ (บ้วนเฮงล้ง)

SINRUAM CHAROEN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502003059
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/6/2502 พ.ศ. (64 ปี 10 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
19/6/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 203 ตรอกวัดกันต์มาตุยาราม แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค