บริษัท พี แอนด์ เอ ยูนีค จำกัด

P & A UNIQUE CO., LTD.

บริษัท บริษัท พี แอนด์ เอ ยูนีค จำกัด (ID: 0105533044735) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 19/4/2533 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 120/7 ถนนราชปรารภ แขวงถนนพญาไท* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกด้ายและผ้า มีทุนจดทะเบียน 300,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105533044735
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
19/4/2533 พ.ศ.
(34 ปี 3 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
19/4/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
300,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
วัตถุประสงค์
47511 การขายปลีกด้ายและผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง