บริษัท กิจรุ่งโรจน์ ค้าผ้า จำกัด

KIJ ROONG ROJ TEXTILE CO., LTD.

บริษัท บริษัท กิจรุ่งโรจน์ ค้าผ้า จำกัด (ID: 0105533038689) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 3/4/2533 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 98/7 ตรอกไกร ถนนอนุวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกด้ายและผ้า มีทุนจดทะเบียน 1,200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105533038689
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
3/4/2533 พ.ศ.
(34 ปี 3 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
3/4/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
วัตถุประสงค์
47511 การขายปลีกด้ายและผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง