ห้างหุ้นส่วนจำกัด โง้วลิบกี่

NG LIP KEE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496001860
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/2/2496 พ.ศ. (71 ปี 2 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
19/2/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 2060 ซอยข้าวหลาม ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว