ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไทยวัฒนาบางระกำ

THAIVATTANA BANGRAGAM MILL LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไทยวัฒนาบางระกำ (ID: 0103510018272) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 27/4/2510 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 31 หมู่ที่ 10 ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จ.นครปฐม กิจการหลักคือ การสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 2,400,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103510018272
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
27/4/2510 พ.ศ.
(57 ปี 2 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
27/4/1967 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,400,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต
วัตถุประสงค์
10611 การสีข้าว

บริษัทที่คล้ายคลึง