ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนบริการ

RATANA SERVICE LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนบริการ (ID: 0103510010255) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 2/8/2510 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 13 จุฬาลงกรณ์ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103510010255
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
2/8/2510 พ.ศ.
(56 ปี 11 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
2/8/1967 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต
วัตถุประสงค์
10611 การสีข้าว

บริษัทที่คล้ายคลึง