ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเอกชัย

CHIT - ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเอกชัย (ID: 0103513003926) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 10/3/2513 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 3 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี กิจการหลักคือ การสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 1,550,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103513003926
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
10/3/2513 พ.ศ.
(54 ปี 4 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
10/3/1970 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,550,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
หมวดธุรกิจ
C การผลิต
วัตถุประสงค์
10611 การสีข้าว

บริษัทที่คล้ายคลึง