ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล เชอราซ

EL SHIRAZ LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103515009131
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/5/2515 พ.ศ. (52 ปี 26 วัน ที่แล้ว)
19/5/1972 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ